HIGHLIGHTS
TODAY SCHEDULE
 • October 20, 2017

  04:00 | TRAVENTURE MAN
  04:30 | COLOR BAR
  05:00 | PAPARAZZI PASSPORT
  05:30 | HOLIDAY
  06:00 | UNCOVER INDONESIA
  06:30 | CAPTURE
  07:00 | HANGOUT
  07:30 | TODAY'S SPECIAL
  08:00 | URBAN STREET FOOD
  08:30 | ADA TAMU GOKIL
  09:00 | HOT SPOT
  09:30 | KUNGFU CHEF
  10:00 | KACA MATA PETUALANG
  10:30 | PELESIR
  10:55 | FILLER 25 INDONESIAN AUTHENTIC PLACES
  11:00 | LET'S GO
  11:30 | UNCOVER INDONESIA
  12:00 | CAPTURE
  12:30 | HANGOUT
  13:00 | TODAY'S SPECIAL
  13:30 | SHARE LOC
  14:00 | NAKED TRAVELER
  14:25 | FILLER 25 INDONESIAN AUTHENTIC PLACES
  14:30 | SMART TRAVEL
  15:00 | BEST FOOD IN TOWN
  15:30 | URBAN STREET FOOD SEASON 2
  16:00 | FOOD & TRAVEL BLOG
  16:30 | TRAVENTURE MAN
  17:00 | TRENDSPOTTER
  17:30 | KEMAYU (BLOCKING)
  18:00 | SILET SPEKTAKULER
  18:30 | HERS
  19:00 | CERITAKU
  19:30 | TRAVEL JUNKIE
  20:00 | CEKIDOT SHOW
  22:00 | GADIS GOSSIP
  23:00 | PAPARAZZI PASSPORT
  23:30 | HOLIDAY
  00:00 | EXTREME KULINER
  00:30 | COLOR BAR
  01:00 | FOODSAURUS
  01:30 | NAKED TRAVELER RR
  01:55 | FILLER 25 INDONESIAN AUTHENTIC PLACES
  02:00 | SMART TRAVEL
  02:30 | BEST FOOD IN TOWN RR
  03:00 | URBAN STREET FOOD
  03:30 | FOOD & TRAVEL BLOG